Allmänna avgifter och kostnader


Nedan hittar du information om relevanta avgifter och kostnader relaterade till din handelsverksamhet med Skilling.

Kostnader och avgifter för uttag  
Betalningsmetod Tillämpliga avgifter*
Kreditkort 0
Betalkort 0
eWallet  
Neteller --
Skrill --
Trustly  
Inklusive banköverföring  --

Övriga avgifter/kostnader

Förutom vad som nämns i ovanstående tabell, se nedan för övriga kostnader och/eller avgifter:

  1. * Skilling kommer att täcka kostnaderna för det första uttaget per kund varje kalendermånad. En avgift på 12,50 EUR per uttag tas ut för eventuella ytterligare uttag från någon av kundens konton under samma kalendermånad.
  2. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en uttagsavgift på 30 EUR i de fall kunden inte förser oss med begärd informationen och/eller dokumentationen för verifiering av kundens identitet.
  3. Eventuellt kan din bank eller betalningsleverantör ta ut avgift.

Uttagsgräns

Minsta uttag är 50,00 EUR för alla betalningsmetoder. Vi rekommenderar därför att du kontaktar vårt kundtjänst om du vill ta ut ett mindre belopp eftersom ytterligare avgifter kan vara tillämpliga.

Kommission

Kunden kommer att bära följande minimiavgifter/kostnader baserade på kundens typ av handelskonto (eller motsvarande belopp beroende på valuta som valts på handelskontot).

  Micro konto Standard konto Premium konto
CFD på aktier Minimum 0,08% på nominellt värde. Minimiavgift på 8,00 EUR Minimum 0,08% på nominellt värde. Minimiavgift på 8,00 EUR Minimum 0,08% på nominellt värde. Minimiavgift på 8,00 EUR
CFD på krypto Minimum 0,4% av nominellt värde. Minimiavgift på 10,00 USD Minimum 0,4% av nominellt värde. Minimiavgift på 10,00 USD Minimum 0,4% av nominellt värde. Minimiavgift på 10,00 USD
CFD på Forex 0* 0* 0,005% av nominellt värde. Minimiavgift på 8,00 EUR*
CFD på index 0* 0* 0*
CFD på råvaror 0* 0* 0*

* Observera att som industristandard debiteras nattliga avgifter i form av swap-rates/finansieringskostnader på öppna positioner baserat på interbankräntor på marknaden med ytterligare markup. Se även artiklarna "Byta och rulla" och "Köp/Sälj spreads" nedan.

Insättningskostnader

Det finns inga inbetalningsavgifter som debiteras kunden.

Finansieringskostnader

Finansieringsavgifter uttrycks som swap-points. För mer information, se "Instrument- och Kontoinformation" som finns på vår hemsida här.

Underhållsavgift

Det finns inga underhållsavgifter som debiteras kunden.

Inaktivitetsavgifter

En inaktivitetsavgift på 10,00 EUR eller motsvarande belopp i kontots valuta debiteras om kunden inte utför någon handel under en period på 6 månader.

Swap- och Rolloveravgifter

Swap är räntan som läggs till eller dras av från värdet på din position och belastas endast när en position hålls öppen över natten. Avgifterna beror på storleken på kundens öppna position på handelsplattformen.

Köp/Sälj spreads

Spreads är skillnaden i pris på försäljning och köp av det underliggande finansiella instrumentet. Så när du öppnar en position på din handelsplattform "betalar" du väsentligen spreaden, och den är inte en extra kostnad eller avgift som betalas av dig över de angivna priserna.

Viktigt:

Skilling förbehåller sig rätten att granska sina kostnader, avgifter, kommissioner, finansieringsavgifter, swaps och rolloveravgifter som finns på Företagets hemsida från tid till annan. Sådana ändringar visas på vår officiella hemsida och/eller kundens handelsplattform och du är ansvarig för att regelbundet kontrollera eventuella uppdateringar.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.