Generelle gebyr og avgifter

Vennligst se under for informasjon om relevante gebyrer og avgifter/kostnader knyttet til dine trading-aktiviteter med Skilling.

Gebyrer for uttak

Betalingsmetode Gjeldende gebyr*
Kreditt-kort N/A
Debet kort N/A
eWallet  
Neteller --
Skrill --
Trustly  
Bank-overførsel --

 

Tilleggsgebyr for uttak

I tillegg til tabellen ovenfor, vennligst legg merke til følgende tilleggsgebyrer som kan oppstå:

1.Skilling dekker kostnaden for første uttak per kunde hver kalender måned. Ytterligere uttak i samme måned er gjenstand for et gebyt på EUR 12,50 (eller tilsvarende i NOK).

2.Dersom en kunde ikke sender inn etterspurt dokumentasjon, slik at vi kan verifisere kundens identitet og enkelt foreta en utbetaling, forbeholder vi oss retten til å ilegge et gebyt på EUR 30 (eller tilsvarende i NOK).

Gebyrer/kommisjon ved Trading

Kunden vil få en kostnad ved Trading, basert på konto-type i henhold til tabellen under (dersom kontoen f.eks er i NOK, vil kunden betale tilsvarende NOK beløp).

  Micro Kontoer Standard Kontoer Premium Kontoer
Aksje CFDs Minimum 0,08% av nominell verdi. Minimum gebyr på EUR 8.00 Minimum 0,08% av nominell verdi. Minimum gebyr på EUR 8.00 Minimum 0,08% av nominell verdi. Minimum gebyr på EUR 8.00
Krypto-valuta CFDs Minimum 0.4% av nominell verdi. Minimum gebyr på USD 10.00 Minimum 0.4% av nominell verdi. Minimum gebyr på USD 10.00 Minimum 0.4% av nominell verdi. Minimum gebyr på USD 10.00
Valuta (FX) N/A* N/A* 0.005% av nominell verdi. Minimum gebyr på EUR 8.00 *
Indekser CFDs N/A* N/A* N/A*
Råvare CFDs N/A* N/A* N/A*

* Vennligst legg merke til at som en industri-standard, vil det bli belastet/godskrevet “over-natten” gebyrer i form av swap-renter/lånekostnader på åpne posisjoner, basert på inter-bank renter med et ekstra tillegg. Se også “Swap og Rollover” samt “Kjøp/Salg spread” artiklene under.

Gebyr for innskudd

Vi belaster ikke våre kunder noen gebyr for innskudd.

Finansierings-gebyr.

Finansierings-gebyr uttrykkes som “Swap-punkter”. For mer informasjon, vennligst se “Instrument og Konto” seksjonen på vår hjemmeside her.

Vedlikeholds-gebyr

Kunder vil ikke bli belastet vedlikeholds-gebyr.

In-aktivitets gebyr

Inaktivitetsgebyr på 10,00 EUR eller tilsvarende beløp i kontovalutaen blir belastet der kunden ikke utfører noen handler på kundens konto i en periode på 6 måneder.

“Swap-” og rullerings-kostnader

Swap er renten som legges til eller trekkes fra verdien på din åpne posisjon, og dette skjer kun når posisjonen er åpen over natten. Kostnaden/inntekten her vil avhenge av størrelsen på posisjonen(e) som holdes åpne.

Kjøp/Salg Spreads

Spread er forskjellen mellom salgs-kurs og kjøps-kurs på et underliggende finansielt instrument. Så når du åpner en posisjon på Trading-plattformen, “betaler” du i praksis spreaden. Der tilkommer ingen ekstra gebyr eller kostnader utover forskjellen på kjøp og salgskurs som du ser i plattformen.

Viktig informasjon:

Skilling reserverer retten til å gjennomgå og eventuelt endre alle sine gebyrer og kostnader som man kan finne på selskapets hjemmesider (eller i Trading-plattformen) med jevne mellomrom. Eventuelle endringer vil bli publisert på hjemmesiden og/eller i plattformen, og kunder er ansvarlig for å se etter slike endringer med jevne mellomrom.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.