Key Information Documents (KIDs)

Syftet med Key Information Document (nyckelinformationsdokumentet) "KID" är att informera retail kunder om naturen, riskerna, kostnaderna, potentiella vinster och förluster av en finansiell produkt som du kan välja att handla med. Om du har några frågor, kontakta oss här.

Innan du fortsätter till KIDs, läs vår allmänna riskinformation och affärsvillkor.

Den här sidan uppdaterades senast i maj 2019 och kommer att uppdateras från tid till annan. 

*Den svenska texten är endast avsedd för information och är inte rättsligt bindande. Det juridiskt bindande dokumentet är på engelska.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.