Ordlista

 

 

Aktie En aktie är en handelsprodukt som ger köparen äganderätt till en mindre del av ett företag.
Aussie Tradingspråk för australiensiska dollar AUD
Avistakurs I valutahandel är avistakursen den aktuella kursen med vilken ett visst valutapar kan köpas eller säljas.
Baspunkt En hundradels procentenhet 0,01%
Basvaluta Den första valutan i ett valutapar, visar värdet relaterat till den andra valutan. Basvalutan i EURUSD är Euro.
Bear market Marknad där priserna faller.
Blue chip Aktier från välkända och stabila företag, ofta värderade till ett högre pris
Bollingers
Band (BB)
Bollinger Bands är volatilitetsindikatorer som används i teknisk analys för att mäta höga och låga priser i förhållande till prisrörelser.
Bull market Marknad där priserna går upp
Buy limit En order om att ”köpa” vid eller under ett specifikt pris.
Buy stop En order om att ”köpa” vid eller över ett specifikt pris.
Cable Tradingspråk för valutaparet GBPUSD.
Candlestick diagram Metod för planerade prisrörelser som har fått stor spridning av samtida aktörer. Har sitt ursprung i Japan.
CFD Contract For Difference eller kontrakt för mellanskillnad på svenska. Ett sätt att handla på marknaden utan att köpa det underliggande finansiella instrumentet.
Day trader En person som köper och säljer finansiella instrument inom en dag.
Diagram En visuell översikt av marknadsdata.
Diagram mönster I teknisk analys visar ett diagram-mönster vissa former som handlare försöker identifiera.
ECB Europeiska Centralbanken, huvudbank för de 19 länder som har Euro som valuta.
Entry order Är en order om att öppna en position när priset på en produkt når en förutbestämd nivå.
ETF Exchange-traded fund (ETF) (börshandlad fond på svenska) är en fond som ofta följer en underliggande investering (som t.ex. priset på råolja) och kan köpas eller säljas på aktiemarknaden.
Exponentiella rörliga medelvärden (ERM) Spåra en produkts genomsnittliga pris under ett givet antal perioder, med mer vikt lagd på senaste priserna.
Fibonacci retracement Är en teknisk analysmetod för att bestämma stöd och motståndsnivåer.
Forexmarknaden Forexmarknaden (forex = foreign exchange) är världens största marknad där det handlas för ca USD 5 biljoner varje dag. Den är ca 10 gånger större än den globala aktiemarknaden och är öppen fem och en halv dag i veckan.
Fundamental analys Med en fundamental analys så tittar du på grundläggande fakta för att hitta lönsamma investeringar. Här granskas alltifrån ett företags ekonomiska rapporter till industrinyheter för att få en helhetsbild.
Guppy Smeknamn på valutaparet GBPJPY.
Handelsbalans En ekonomisk indikator som visar de månatliga förändringar av värdet av varor och tjänster som importeras och exporteras.
Hävstång Hävstång är när du får extra pengar som gör att du kan ta större positioner på marknaderna. Det gör att du potentiellt kan få en större förtjänst. Men var försiktig då det även innebär att du kan få en större förlust.
Hedging Hedging är en strategi som innebär att man tar båda sidorna i en trejd för att minska risken för förlust. T.ex. du öppnar en position för att köpa guld så kan du öppna en till position samtidigt för att sälja guld.
Ichimoku cloud En avancerad indikator från Japan för observera prisutvecklingen.
Index En grupp börsnoterade aktier, t.ex. Dow Jones, Nikkei etc.
Kiwi Tradingspråk för valutaparet NZDUSD.
Kommission En avgift som en mäklare tar för att utföra en order. Vanligtvis en procentsats av transaktionens volym.
Kontokapital Är ditt saldo plus ditt rörliga över- eller underskott.
Köpkurs Det pris du betalar om du köper ett finansiellt instrument dvs. köppris.
KPI (Konsumentprisindex) En ekonomisk indikator som presenteras månadsvis och visar förändringar i priser på varor och tjänster som normalt köps av konsumenter.
Lång position En lång position är när du köper något med förväntningen att tillgången kommer att stiga i värde. Så funkar traditionell aktiehandel.
Likviditet Om ett finansiellt instrument är likvid, innebär det att det är lätt att sälja och köpa.
Loonie Loonie är marknadens smeknamn på den kanadensiska dollarn (CAD)
Lot En lot är standardenheten i trading. En lot är värd 100 000 av basvalutan.
Mäklare Mellanhand, mellan köpare och säljare
Margin call Ett margin call är när en mäklare ber om mer pengar för att kunna hålla din trade öppen. Detta beror oftast på att en du har förlorat på en trade och din margin behöver toppas upp för att kunna täcka eventuella vidare förluster.
Marginal Beloppet du behöver för att öppna en trade.
Marknadsorder En instruktion att köpa eller sälja ett finansiellt instrument till det rådande marknadspriset.
Mikro-lot En mikro-lot är en hundradel av en hel del i valutahandel. En mikro-lot representerar 1000 enheter av basvalutan i ett valutapar.
Mini-lot En mini-lot är en tiondel av en hel del i valutahandel, en mini-lot representerar 10 000 enheter av basvalutan i ett valutapar.
Momentum Momentum är den hastighet med vilket ett pris accelererar, antingen positivt eller negativt.
Motstånd Motstånd är en nivå där marknaden har nått ett tak som är svår att ta sig igenom.
Non Farm Payrolls. NFP Antalet anställda utanför jordbrukssektorn.
Är en ekonomisk indikator som publicerades i USA. Den visar förändringar i antalet sysselsatta personer.
Order En order är en instruktion från en handlare till en mäklare att köpa eller sälja en viss produkt.
Oscillator Indikatorer som markerar värden av en indikator mellan två extremvärden kallas oscillatorer. Oscillatorer används av handlare för att identifiera överköpta och översålda förhållanden.
Parabolic SAR En teknisk indikator som används i trendmarknader för att bestämma potentiella ingångs- och utgångspunkter, också för att ställa in stop loss.
Period I handeln är en period en standardiserad tidsenhet som används i övervakningen av en position. Beroende på tidsramen kommer det ofta att referera till en, fem, 15 eller 30 minuter, en eller fyra timmar, en dag, en vecka eller en månad.
Pipvärde En pip är ett värde på prisrörelser i finansiella instrument. Pipvärde är helt enkelt hur mycket en pip är ”värd” i din trejd.
Pivotpunkt Pivotpunkter är tekniska indikatorer som används för att förutsäga kortsiktiga rörelser i priset.
Portfölj En portfölj är en grupp av olika finansiella tillgångar som innehas av en investerare.
Priskanal Priskanal är det som äger rum mellan två parallella linjer på ett diagram
Prisrörelser Prisrörelser är termen för att beskriva hur priserna rör sig under en viss period på ett diagram.
Producenternas prisindex (PPI) Detta är en ledande ekonomisk indikator som visar förändringar i priset på varor och tjänster. Presenteras på månadsbasis.
Rally Med Rally menas en större rörelse uppåt.
Retracement När prisrörelser går i motsatt riktning mot den rådande trenden betraktas det som “retracement.”
Riskkapital Kapitalet en handlare är beredd att förlora, antingen på en position, eller på handelskontot.
Rollover Rollover är en position som hålls öppen över natten och som resulterar i överföring av ränta (swap) mellan handlare och mäklare.
RSI (Relative Strength Index) En mycket populär momentum-oscillator som används i teknisk analys för att avgöra om en tillgång är överköpt eller översåld .
Råvaror Exempel på råvaror är olja, järnmalm, socker, gas, kaffe, etc.
Rörligt överskott Orealiserad förtjänst av en öppen position.
Rörligt underskott Orealiserad förlust av en öppen position.
Saldo Saldot på ditt konto, förutom eventuella öppna positioner.
Scalping En strategi där handlaren försöker göra vinster från små förändringar i priset genom att snabbt öppna och stänga ett stort antal positioner.
Sell limit En order om att sälja till eller över ett specifikt pris.
Sell stop En order om att sälja till ett specifikt pris eller under det priset.
Short position/sälj Det här är när du säljer till ett högt pris och köper tillbaka det till ett lägre pris. På så vis kan du tjäna på en fallande kurs.
Spike En spike är en relativt stor, men kortlivad, positiv eller negativ rörelse i priset.
Spread Skillnaden mellan köp- och säljpriset
Stochastic oscillator Är en indikator som används i teknisk analys för att visa bullish och bearish skillnader, såväl som översålda och överköpta förutsättningar.
Stop loss En order om att stänga en position vid ett specifikt pris för att undvika förlust.
Stöd Nivån där marknaden har nått botten men tränger inte igenom den.
Swap Ränta som du får eller får betala för att du låter en position vara öppen till nästa dag.
Swing trading Swing trading är en relativt kortsiktig investeringsstil som försöker kapitalisera på kortsiktiga trender och kan pågå i några dagar.
Swissy Swissy är marknadens smeknamn på den schweiziska franc (CHF)
Säljkurs Det pris du får om du säljer ett finansiellt instrument dvs. säljpris
Take profit En order att stänga en position vid ett specifikt pris för att få en förtjänst.
Teknisk analys Att tolka diagram och analysera mönster och trender för att kunna förutspå framtida prisrörelser.
Tillgänglig marginal De pengar du har på ditt konto som inte är i en öppen position och som du kan ta en ny position med.
Valutapar Valuta handlas alltid i par, eftersom värdet av en valuta ställs mot en annan. T.ex. GBPUSD, GBP är basvalutan och USD kallas för variabel valuta. Om GBPUSD priset är 1,13 betyder det att du får USD 1,13 för GBP 1.
Variabel valuta Valutan som priset svänger emot. USD är den variabla valutan i valutaparet EURUSD.
Volatilitet Volatilitet är ett mått på hur mycket priset ändras över tid. Om en marknad beskrivs som volatil betyder det att priset svänger mycket.
Väntande order En instruktion om att köpa eller sälja ett finansiellt instrument vid ett specifikt pris som inte har nåtts än.
Öppen position  En trade som ännu inte har stängts.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.