Begäran om annan kategorisering

"Professionella", "Kvalificerade" eller "Retail" -kunder är de som kvalificerar sig enligt definitionen i "Markets Financial Instruments Directive" och som implementerats i de lagar som föreskriver tillhandahållande av investeringstjänster, utövande av investeringsverksamhet, driften av reglerade marknader och andra relaterade frågor i Republiken Cypern.

För att ansöka om en annan kundkategori/klassificering måste du uppfylla något av följande:

  • Retail kund som begär Professionell kundklassificering. Kunden får en lägre skyddsnivå;
  • Professionell kund som begär Retail kundklassificering. Kunden strävar efter att få en högre skyddsnivå.
  • Kvalificerad kund som begär Professionell- eller Retail kundklassificering. Kunden strävar efter att få en högre skyddsnivå.

Skilling förbehåller sig rätten att neka förfrågningar om ändrad klassificering under vissa omständigheter enligt gällande lagar och förordningar. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla dokumentation för att säkerställa att ovanstående kriterier är uppfyllda som en del av vår ansökningsprocess.

En kund kan endast avstå från skyddet enligt gällande affärsregler där följande förfarande följs:

  • Kunden måste skriftligen meddela Skilling att han/hon önskar bli behandlad som Professionell kund, antingen generellt eller med avseende på en viss investeringstjänst, eller en specifik transaktion eller produkt.
  • Skilling kommer att ge kunden en tydlig skriftlig varning om skyddet och investerares kompensationsrättigheter som han/hon kan förlora.
  • Kunden måste skriftligen, i ett separat dokument från kontraktet, ange att han/hon är medveten om konsekvenserna av att förlora sådant skydd.

Professionella kunder ansvarar för att hålla Skilling informerade om förändringar som kan påverka deras nuvarande klassificering. Vi kommer att vidta lämpliga korrigerande åtgärder om vi skulle bli medvetna om att kunden inte längre uppfyller de ursprungliga villkoren som gjorde honom/henne berättigad till professionell behandling. Du kan läsa vår Kundkategorisering policy, för mer information.

Observera att ovanstående sammanfattning endast tillhandahålls för informationsändamål. Om du är osäker på om du kan klassificeras som en Professionell kund enligt gällande lagar och förordningar, bör du söka självständig rådgivning.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.