Hva er Tax ID / TIN?

Tax Identification Numbers er forskjellige fra land til land. I Norge er TIN-nummeret det samme som personnummer.

Detaljer om TIN finner du her:

For EU borgere

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

For alle borgere

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.