Ordliste

 

Ask

Salgskurs. Prisen du betaler hvis du kjøper et finansielt instrument.

Aussie

Kallenavnet på australske dollar AUD.

Balanse

Saldo på trading-kontoen din, ekskludert eventuelle åpne posisjoner.

Basispunkt

Ett hundredels prosentpoeng (0,01 %).

Basisvaluta

Den første valutaen i et valutapar. Viser hvor mye basisvalutaen er verdt målt mot andre valutaer. For eksempel er euro basisvalutaen i paret EURUSD.

Bear marked

Et marked der kursene faller.

Bid

Kjøpskurs. Prisen du får hvis du selger et finansielt instrument.

Blue chips

Et uttrykk for de største og mest likvide aksjene på børsen.

Bull marked

Et marked der kursene stiger.

Buy limit

En ordre om å «kjøpe» til eller under en viss kurs.

Buy stop

En ordre om å «kjøpe» til eller over en viss kurs.

Cable

Kallenavn for valutaparet GBPUSD. Kallenavnet oppsto fordi dette valutaparets notering opprinnelig ble overført via en kabel over Atlanteren på 1800-tallet.

Chart/Diagram

Visualisering av markedsdata.

CFD

Contracts for Difference (CFD) er en måte å handle på markedene uten egentlig å måtte kjøpe det underliggende instrumentet.

Daytrader

Dagtrader. En som kjøper og selger finansielle instrumenter for å utnytte kurssvingninger i løpet av en handelsdag.

ECB

European Central Bank (ECB) er sentralbanken for de 19 EU-landene som har innført euro.

ETF

Et børsnotert fond (ETF) er et fond som følger en underliggende investering (for eksempel kursen på gull) og kan kjøpes eller selges på forskjellige børser.

Egenkapital

Egenkapitalen er saldoen pluss overskudd i åpne posisjoner, alternativt underskudd.

Flytende tap

Det urealiserte tapet i en åpen posisjon.

Flytende profitt

Den urealiserte fortjenesten i en åpen posisjon.

Forexmarkedet

Valutamarkedet, eller FX-markedet (forkortelse av Foreign Exchange), er uten tvil verdens største marked. Med en daglig omsetning på ca. fem billioner dollar er det ca. ti ganger større enn det globale aksjemarkedet, og er åpent 24 timer i døgnet, fem og en halv dag i uken.

Ledig margin

Midler på kontoen din som ikke er bundet i noen åpen posisjon, og kan brukes til å gjøre en ny handel.

Fundamental analyse

Fundamental analyse handler om å se på de «fundamentale» verdiene for å finne lønnsomme handler. Det kan være alt fra å se på en bedrifts økonomiske forutsetninger til bransjenyheter samt et bredere økonomisk bilde.

Guppy

Kallenavn på valutaparet GBPJPY.

Indeks

En sammensatt gruppe av f.eks. aksjer, råvarer og/eller andre instrumenter som for eksempel Dow Jones Industrial Average, Baltic Dry etc .

Kiwi

Kallenavn på New Zealand Dollar NZD.

Leverage

Se «Margin».

Likviditet

Hvis et finansielt instrument har god likviditet, betyr det at det kan kjøpes og selges raskt og enkelt på grunn av høy omsetning i instrumentet.

Long posisjon/kjøpe

Betyr at man har kjøpt et finansielt instrument. (motsatt av short-posisjon eller salg).

Lot

En standardenhet i valuta-trading. 1 lot tilsvarer 100 000 i basisvalutaen.

Margin

Nødvendige midler for å åpne en handel.

Margin call

En forespørsel fra megler om å redusere en eller flere posisjoner, -eller eventuelt skyte inn ytterligere midler i den hensikt å fortsatt kunne holde en posisjon åpen. Dette kan skje når en posisjon faller i verdi og det opprinnelige innskuddet ikke er tilstrekkelig som sikkerhet for å opprettholde posisjon(ene)..

Marginhandel

Marginhandel betyr at du i praksis får ekstra penger slik at du kan foreta større handler i markedene. Det kan øke dine potensielle fortjenester, men på samme måte øke dine potensielle tap.

Markedsordre

En instruks om å kjøpe eller selge et finansielt instrument til gjeldende markedspris.

Megler

Mellommann mellom kjøper og selger.

Motstandsnivå

Høyeste pris markedet for øyeblikket ikke vil gå over.

Pending ordre

Venteordre. En instruks om å kjøpe eller selge et finansielt instrument til en spesifisert pris som ennå ikke er nådd, i motsetning til markedsordre som gjøres umiddelbart.

Pip

Måleenhet som viser kursbevegelse i et valutapar eller annet finansielt instrument. F.eks i EURUSD er 1 Pip forskjellen på 1,0571 og 1,0572

Råvarer

Varer som for eksempel olje, naturgass, platina og kaffe.

Sell limit

Ordre om å selge et finansielt instrument til eller over en viss kurs.

Sell stop

Ordre om å selge et finansielt instrument til eller under en viss kurs.

Short posisjon

Dette er når du selger noe (som du ikke eier) og ønsker å tjene på en fallende kurs.

Spread

Forskjellen mellom kjøpskurs og salgskurs.

Stop loss

En ordre om å stenge en posisjon ved en viss kurs for å begrense tap.

Støttenivå

Laveste pris markedet for øyeblikket ikke vil gå under.

Swap (T/N)

Renten du enten betaler eller mottar om du holder en åpen posisjon over natten.

Take profit

Ordre om å stenge en posisjon ved en viss kurs for å realisere gevinsten.

Teknisk analyse

Kunsten å lese diagrammer og analysere formasjoner og trender i den hensikt å forutsi fremtidige kursbevegelser. Tradere som leser og tolker diagrammer, eller «charts» som det heter på engelsk, kalles i bransjen «chartister».

Valutapar

Valuta måles i forhold til hverandre, så valutahandel foregår alltid i par. I valutaparet GBPUSD er GBP basisvaluta, mens USD kalles variabel valuta. En GBPUSD-kurs på 1,13 betyr at 1 GBP gir 1,13 USD.

Variabel valuta

Valutaen en kurs svinger mot. USD er for eksempel den variable valutaen i valutaparet EURUSD.

Volatilitet

En måling av markedets kursbevegelser over tid. Hvis et marked har høy volatilitet, betyr det store bevegelser.

Åpen posisjon

En handel som ennå ikke er stengt.Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.