Forespørsel om endret kategorisering

«Profesjonell», «kvalifisert motpart» eller «detaljkunde» er investorer som er definert i henhold til direktivet om markedet for finansinstrumenter («MiFID») og som er implementert i lovene som gir bestemmelser om investeringstjenestene, utøvelse av investeringsaktiviteter, drift av regulerte markeder og andre relaterte saker i Kypros.

For å søke om endret kundekategorisering/klassifisering, må du oppfylle én av følgende:

  • Detaljkunde som ber om klassifisering som profesjonell kunde. Kunden får en lavere beskyttelsesgrad;
  • Profesjonell kunde som ber om klassifisering som detaljkunde. Kunden ber om å få høyere beskyttelsesgrad;
  • Kvalifisert motpart som ber om klassifisering som profesjonell kunde eller detaljkunde. Kunden ber om å få høyere beskyttelsesgrad.

Skilling forbeholder seg retten til å avslå ovennevnte forespørsler om endret klassifisering under visse forhold, som påkrevd av gjeldende lover og forskrifter. Som del av registreringsprosessen vår blir du bedt om å oppgi dokumenter for å sikre at ovennevnte kriterier oppfylles.

En kunde kan kun fraskrive seg fordelene ved de detaljerte forretningsreglene når følgende fremgangsmåte følges:

  • De må skriftlig varsle Skilling om at de ønsker å bli behandlet som en profesjonell kunde. Dette gjelder enten generelt eller i forhold til en bestemt investeringstransaksjon, eller type transaksjon eller produkt.
  • Skilling gir en klar, skriftlig advarsel om at de kan miste beskyttelse og kompensasjonsrettigheter.
  • De må oppgi skriftlig, og i et eget dokument, at de er klar over konsekvensene av å miste en slik beskyttelse.

Profesjonelle kunder er ansvarlige for å holde Skilling informert om endringer som kan påvirke deres gjeldende klassifisering. Vi treffer hensiktsmessige tiltak hvis vi skulle bli oppmerksomme på at kunden ikke lenger oppfyller de opprinnelige vilkårene som gjorde ham/henne berettiget til profesjonell behandling. For mer informasjon kan du se våre retningslinjer for kundekategorisering.

Vær oppmerksom på at oppsummeringen ovenfor kun er for informasjonsformål. Hvis du er usikker på hvorvidt du kan bli klassifisert som en profesjonell kunde i henhold til gjeldende lover og forskrifter, bør du søke uavhengig rådgivning.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.